讲德赢vwin,看vwin娱乐城,尽在讲历史网

李渊为什么要出兵反隋?原因是因为他睡了隋炀帝的女人?

来源:讲历史2017-10-18 11:12:07责编:邓结人气:
字号:小号|大号
【内容导读】世界上每一场战争的爆发都是在不同的时代背景下爆发的,世界上每一场战争爆发前都会有前兆。隋炀帝杨广登基后,常年发动战争,攻打的地方离隋朝都比较远,连年的战争致使国…

shìjièshàngměichǎngzhànzhēngdebàodōushìzàitóngdeshídàibèijǐngxiàbàode,shìjièshàngměichǎngzhànzhēngbàoqiándōuhuìyǒuqiánzhào 

suíyángyáng广guǎngdēnghòu,chángniándòngzhànzhēng,gōngdefāngsuícháodōujiàoyuǎn,liánniándezhànzhēngzhì使shǐguókōng,mínshēng
érsuíyángzàihòuguòdeshēnghuózhēnshìhuáguì,shīxiūjiàngōng,yīnwéiguókōngjiùkāishǐsōuguāmínzhīmíngāo,láomínshāngcái,zàijiāshànghuāngyíndàozhì使shǐquánguódenóngmínfēnfēnjiē竿gānér,fǎnduìsuícháodetǒngzhì shàngzhèjiùshìyuānbīngfǎnsuídeyuányīn 

duìháiyǒuyǒuzhǒngguāndiǎn,rènwéitánggāoyuānsuīshìkāiguózhījun1,quèshìdǎnxiǎoshǔdehūnkuìnéngzhībèi,dāngchūbīngfǎnsuíshìshìmínchéngde,yuānméibànmáoqiánguān yuānshǔzuòxiǎngchéngdelèixíng érbīngdezhíjiēdǎohuǒsuǒ,shìyuānshuìlesuíyángderén,méibàn,zhīnéngfǎnle,yàoránshēnjiāxìngmìngdōubǎo 

zhèshìbèishàngliángshān zhèzhǒngshuōwánquánshìniēzàohēi 

yuānshuìsuíyángréndeshì,qīngshǐzáozáo  xiānshì,péijìnyánggōngrénshìyuān ,yuāndēngchēnghòudehàochǒngchénpéi,céngjīngchōngdāngguòtiáodejiǎo,xiàjiāngsuíyángyáng广guǎnghánggōngjìnyánggōngdegōngfēipínsònggěiyuānnuǎnbèi 

hǎoshìzuòwánhòu,tàoláile 

<rb>野</rb><rt>yě</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>趣</rb><rt>qù</rt><rb>谈</rb><rt>tán</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>起</rb><rt>qǐ</rt><rb>兵</rb><rt>bīng</rt><rb>反</rb><rt>fǎn</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>睡</rb><rt>shuì</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>炀</rb><rt>yáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>?

tiānyuānpéijiǔ,jiǔhāněrzhī,péigàoyuān, èrlángyīnyǎngshì,shì,zhèngwéigōngrénshìgōng,kǒngshìjiàobìngzhū,wéiěr zhòngqíngxié,gōng  

jiāèrérzhāobīngmǎizhǔnbèichězàofǎn,zhèngshìyīnwéixīnderénsònggěishuì,yǒucháoshìmǎnménchāozhǎn xiànzàijiādōujīngjuédìngfǎnle,tánggōngnínzěnmekànne?

yuāndào, érchéngyǒumóu,shì,dāngnài,zhèngcóngzhīěr ,suànle,lǎoèrzhēnyǒuzhèxiǎng,jiùsuíba 

hǎoxiàngyuānzhēndeshìbèièrérshìmíntuīshànghuángwèide,zhèyàngdehǎoérduōshēng 

èr

mewènláile,yuāngǎnshuìxīnsuíyángderén,jiūjìngshìdǎnxiǎoshǔháishìdǎnwàngwéi 

huànzuòfánrén,jiùsuànjièdǎnér,gǎnshuìma?

yàozhīdào,yuānshìzàizuìjiǔhòucáihánghǎoshìde,lùnshìxīnjiù tángshū háishì zhìtōngjiàn ,dōuzǎigāoshìzàiqīngxǐngdezhuàngkuàngxiàwángyìngshànggōng 

péixīnshēngdechǎngjiǔ,shìhòushì 

shí,yuānzǎojiùyǒusuíérdàizhīdexīn 

zǎozàiniángōngyuán612niánzuǒyòu,suíyángjìngōnggāoqiánhòu,tiānxiàháihěntàipíngdeshíhòu,bèibiǎoyáng广guǎngcāideyuān,céngjīngduōhǎoyǒuwénshì yántiānxiàshì  zhōnglùnshíshì ,shēngchūcuàndǎngduóquándefǎnmìngxīn 

děngdàonóngmínbiànlángyānzhīshí,gēnyuāndōngzhènfǎnsuíjun1dejiāngxiàhóuduānquànyuān ruòzǎowéi,yīngtiān
ránzhě,zhū ,zǎodiǎntòngxiàjuéxīn,yàoránhuǐzhīwǎn 

yuānshì shēnrányán ,dezhèxiǎngshìhěnzàntóngā!

dāngshàngtàiyuánliúshǒuzhǔzhèngfānghòu,quànyuānbīngfǎnsuíderéngèngshìluòjué,èrérshìmín shì tiāndeqīnshìyuē lǎoyǒutángjiǎnděngrén,qiánhòuquànyuāngànde 

<rb>野</rb><rt>yě</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>趣</rb><rt>qù</rt><rb>谈</rb><rt>tán</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>起</rb><rt>qǐ</rt><rb>兵</rb><rt>bīng</rt><rb>反</rb><rt>fǎn</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>睡</rb><rt>shuì</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>炀</rb><rt>yáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>?

sān

yuānsuīránméiyǒuzhíjiēbiǎoshìgàn gàn,dànduìzhèxiēquànshuōbīngderén,shìzhúzhòngyòngde,duìmenshìyǒuhǎogǎnde,zhèzhèngshìrèntóngzhèxiērénxiǎngdebiǎoxiàn 

rénkàn,yōu,shuíquànyuānbīngshuíshēngguāncái,zhèlǎoxiǎodexīnshìmíngbǎizhema?

zhèyànglái,quànjìnderénjiùgèngduōle 

shíshàng,yuāndebiāozǎomíngquè,zhìxiàngzǎoyuǎn,zhīshìyàojǐnshènwéizhī 

zàofǎnshì,mǎnghángshì,suǒtīngrènshìmínjiéjiāoháojié,liàng,dàishí 

érshìmínyōujiāngshàngdexiōnggēnzhejiāgàn,kěndìngyàozheyuāndehào 

rénjiārèndeshìmáotóuxiǎohuǒshìmín,érshìyuāndeèrérshìmín 

wènyòuláile,tángcháochūniándeshǐguānmenduìzhèduànshǐyīnggāihěnshú,wéizàishǐshūshàngchùchùdōushuōyuānsuǒzuòwéi,gēnběnméiyǒuchuàngcáinéng,tàiyuánbīngzhǔyàokàodeshìshìmíndemóuluène?

jǐnjǐnshìtángtàizōngxuánménzhībiànduózuìgāoquánhòu,wéixuānchuánduóquánzhízhèngdexìng,zhèngmíngtiānxiàzuòjiāngshāndezhèngdāngxìng,duìshǐjìnhángcuàngǎima?

kǒngméiyǒuzhèmejiǎndān,mennéngtángchūshǐguāndezhèngzhìzhìhuì 

táigāoshìmín,biǎnyuān,shìwéileyuānzàowéizhōngchén 

<rb>野</rb><rt>yě</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>趣</rb><rt>qù</rt><rb>谈</rb><rt>tán</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>渊</rb><rt>yuān</rt><rb>起</rb><rt>qǐ</rt><rb>兵</rb><rt>bīng</rt><rb>反</rb><rt>fǎn</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>因</rb><rt>yīn</rt><rb>睡</rb><rt>shuì</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>炀</rb><rt>yáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>?

zhōngguóchuántǒngzhèngzhìdào,zhīchíchényánjiùzàohuángdefǎn 

使shǐsuíyángshìmínzéi,zuòwéisuícháofāngguāndeyuān,lùnshàngzhīnéngpīnjiàn 

jiùsuànyáng广guǎngyàoyuāndenǎodài,yuānzhīnéngjun1yàochénchén 

yīn,yuānbīngnéngshìzhǔdòngzuòwéi,shìbèilǎoèrshìmínshēnbiāndepénggǒuyǒugǎnshàngjià,cáishìérwéizhīdezhōngchénxíngxiàng,zhèshìtángchūshǐguānduìtángdàilǐngdǎoxīndezuìgāozànyáng 

zàiyuānmièsuídeguòchéngzhōng,yǒuxiàmiànliǎngzhǔguāntiáojiànshìyuānpíngjièrénnéngchuàngzàode jiùshìshōumínxīn,zàicháotínghūnkuì,suíyánghuāngyíndào,shōuguāmínzhīmíngāodeshíhòu,yuānqiàqiǎozhànlechūlái,duōpàibīngzhènzāi,kāifàngliángcāng,rànglǎobǎixìngnéngchīshàngfàn,bāngzhùyuānshōuhuòlemínxīn èrjiùshìqǐngqiúwàizhīyuán,yuāndediǎnzàishān西tàiyuán,línjìnjué,yuān便biànjuéshìhǎo,shìguǒfǎnsuíchénggōngle,dàoshíhòuháifèndediàogēng,shìshuāngquán,shìjuéyīngleyuāndeyàoqiú,méiyǒulewàihuàn,yuānjiùnénggèngduōdexīnfàngzàifǎnsuídeshàng 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 电视剧《隋唐英雄》中,张婕妤由赵恩扮演,是为李渊晚年的内宠。那么,张婕妤是谁?历史上真的有这个人吗?张婕妤是怎么死的?在历史上,李渊当上皇帝以后,的确有张婕妤这个妃子。张婕妤,唐高祖李渊妃嫔之一。张婕详情>>

  2015-07-31 16:05:40
 • 裴寂,字玄真,唐初大臣。蒲州桑泉(今山西省临猗县西南、运城县西北)人。隋末任晋阳(今山西省太原市)宫副监。与李渊交谊深厚,为李渊太原起兵策划者之一。并以晋阳宫米九百万斛、杂彩五万段、铠四十万枚支援出兵详情>>

  2015-07-31 16:01:40
 • 唐高祖李渊(566年1月13日—635年),字叔德,祖籍陇西成纪(今甘肃秦安西北),唐朝开国皇帝,杰出的政治家和战略家。李渊祖先为陇西狄道人,凉武昭王皓七世孙,祖父李虎随北周建立者宇文泰入关中,西魏时详情>>

  2015-07-31 16:01:40
 • 刘文静(568-619)唐初大臣。彭城(今江苏省徐州市)人。字肇仁。世居京兆武功(今陕西省武功县)。隋末,任晋阳(今山西省太原市)令,与晋阳宫监裴寂结交。李渊时为太原(今山西省太原市)留守。他联络裴寂详情>>

  2015-07-31 16:01:39
 • 于谨的曾孙,于宣道之子,过继叔父于宣敏。大业末年,于志宁任冠氏县长,因为山东民变群起,于志宁辞官回乡。617年,李渊起兵入关中,任其为银青光禄大夫。629年,任中书侍郎,后加散骑常侍、太子左庶子,封黎详情>>

  2015-07-31 16:01:35
 • 黄河中为什么会出现四尊铁牛?铁牛下到底藏了什么?

  在上个世纪八十年代,黄河的河水西移,人们惊讶的发现在黄河河滩里面埋着四尊铁牛,其实早在历史上,就有记录,说在黄河里面用铁牛镇压着黄河水怪,因此,铁牛的出土让附近的百姓惊恐不已,那么真实的事件到底是怎样详情>>

  2017-10-18 11:11:53
 • 古代的美女是怎么劝酒的_客人如果不喝就杀了婢女

  酒桌文化从古至今,一直是中国乃至全世界公认的一种文化交流形式,而劝酒,或者被劝酒,好多喜欢喝酒的人都经历过,所谓酒风好不好,跟劝酒的方式有很大的关系。不过今人劝酒无非就是找几个会喝酒的,跟客人比,比到详情>>

  2017-10-18 11:06:46
 • 为什么泰坦尼克号沉没竟和木乃伊的诅咒扯上了联系?

  1912年4月14日的晚上,泰坦尼克号在冰冷的洋面上航行着,泰坦你卡号接到附近很多船只发来的冰山预警信号,但是在船上找不到望远镜,瞭望员只能用肉眼进行观测,到了快十二点的时候瞭望员发现了冰山但已经来不详情>>

  2017-10-18 11:06:28
 • 武则天暗恋狄仁杰?狄仁杰受宠的真实原因是什么?

  狄仁杰,字怀英,唐代并州太原(今太原南郊区)人。他出生于官僚家庭,少年时就进入仕途,表现不凡;在一次被人诬告后,反而得到上司的赏识,从此进入法律界,逐渐升迁到一级大法官的位置。狄仁杰是个工作狂,一年内详情>>

  2017-10-18 10:58:21

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科